เจาะประเด็นข่าวค่ำ

โรงเรียนทั่วประเทศคึกคัก วางมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 รับเปิดเทอม

โรงเรียนอนุบาลนครนครราชสีมา ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ มีนักเรียนกว่า 4,200 คน ได้จัดระบบป้องกันโรคโควิด-19 ไว้อย่างเข้มงวด มีการติดตั้งเครื่องสแกนอัจฉริยะ วัดไข้ด้วยระบบ AI จำนวน 2 เครื่อง ที่ประตูทางเข้าโรงเรียนทั้ง 2 ฝั่ง เพื่อคัดกรองนักเรียน ครูและผู้ปกครอง ส่วนกิจกรรมเข้าแถวนั้นทางโรงเรียนได้งดไปก่อน เพื่อไม่ให้เกิดความแออัด

ขณะที่การจัดการเรียนการสอนได้ให้นักเรียนสลับกันเรียน มีการจัดโต๊ะเก้าอี้แบบเว้นระยะห่างไม่ต่ำกว่า 1 เมตร ทำให้ห้องเรียนไม่เพียงพอจึงได้แบ่งครึ่งห้องให้สลับกันมาโรงเรียนแบบวันเว้นวัน โดยนักเรียนที่อยู่บ้านก็จะให้เรียนออนไลน์ไปพร้อมกับนักเรียนที่อยู่ในห้อง

ส่วนที่โรงเรียนในจังหวัดชัยภูมิ ได้วาง 6 มาตรการป้องกัน โดยเฉพาะการวัดอุณหภูมิร่างกาย โดยพบว่ามีนักเรียกหญิงชั้น ม.4 คนหนึ่ง อุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส จึงให้นั่งพัก 10 นาที มาวัดอุณหภูมิอีกครั้งก็ยังสูงกว่าเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ทางโรงเรียนจึงแนะนำให้ไปที่สถานพยาบาลใกล้บ้านก่อน ถ้าตรวจร่างกายแล้วไม่มีไข้ก็ค่อยกลับมาเรียน

ที่โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จังหวัดเชียงราย เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนจากฝั่งท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา เดินทางข้ามด่านพรมแดนมาเรียนหนังสือที่ฝั่งไทย แต่เปิดภาคเรียนใหม่นี้ นักเรียนจากฝั่งเมียนมา ยังไม่สามารถข้ามมาเรียนได้ เพราะยังปิดด่านพรมแดนและทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ได้ประกาศเพิ่มมาตรการป้องกันการข้ามฝั่งมาอย่างเข้มงวด แต่ทางโรงเรียนก็ไม่ได้ตัดสิทธิของนักเรียนกลุ่มนี้ โดยจัดให้มีการศึกษาแบบออนไลน์

ที่โรงเรียนในสังกัดของเทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี นอกจากจะมีมาตรการต่างๆ ตั้งแต่การเข้าแถวและการนั่งเรียนแบบเว้นระยะห่าง รวมถึงการจัดให้นักเรียนเข้าเรียนห้องละไม่เกิน 20 คนแล้ว ในส่วนของการรับประทานอาหารกลางวันก็ให้นั่งได้โต๊ะละไม่เกิน 3 คน นักเรียนทุกคนต้องนำของใช้ส่วนตัวมาจากบ้าน ซึ่งผู้ปกครองที่มาส่งลูกหลานพอเห็นมาตรการต่างๆ แล้วก็รู้สึกอุ่นใจว่าลูกหลานจะได้รับความปลอดภัย

ที่โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล จังหวัดอ่างทอง มีการวางมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 เหมือนโรงเรียนอื่นๆ แต่ที่สร้างความฮือฮาก็คือ วันนี้ (1 ก.ค.) เป็นวันแรกที่นักเรียนชั้น ม.1 ซึ่งเป็นแฝด 4 เดินทางมาเข้าเรียน แฝด 4 คนนี้ มีชื่อว่า ปิง วัง ยม น่าน หรือเด็กชายปิงกมล, เด็กชายวังกิ่ง, เด็กชายภูมณ่าณ และเด็กชายราชยม สุภาเพียร ทั้งหมดเรียนอยู่ชั้น ม.1/2 แม้จะเป็นแฝด 4 แต่ทางโรงเรียนก็จัดให้เว้นระยะห่างภายในห้องเรียนเหมือนกับเด็กคนอื่นๆ