เจาะประเด็นข่าวค่ำ

เปิดเทอม New Normal ครูทำหมวกจอหงวนให้นักเรียนใส่เว้นระยะห่าง

ที่โรงเรียนป่าเหมือด โรงเรียนประถมศึกษาในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ วางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยทำหมวกจอหงวนให้นักเรียนใส่ เพื่อรักษาระยะห่างทางสังคม

โดยหมวกจอหงวนนี้เป็นฝีมือของคุณครูในโรงเรียน ที่ใช้เวลาช่วงปิดเทอมช่วยกันทำจากวัสดุหาง่ายราคาถูกอย่างกระดาษแข็ง นำมาตัดและขึ้นรูปให้เป็นหมวกแบบสวม แล้วตัดกระดาษแข็งเป็นแท่งยาวติดแนวขวาง ช่วยรักษาระยะห่างได้ประมาณ 1 เมตร นอกจากจะช่วยสร้างความปลอดภัยตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขแล้ว ยังสร้างสีสันและความเพลิดเพลินให้แก่เด็กๆ ซึ่งครูยังได้สอดแทรกความรู้ เช่นคำศัพท์ต่างๆ บนหมวกให้ความรู้แก่นักเรียน

โดยทุกๆ เช้าจะมีอาสาสมัครและครูเวรคอยคัดกรองวัดไข้เด็กหน้าประตูโรงเรียน ส่วนกิจกรรมเคารพธงชาติก็จะเปลี่ยนจากลานหน้าเสาธง ไปเคารพธงชาติในห้องเรียนแทน นอกจากนี้ยังใช้มาตรการ เรียนแบบเหลื่อมวัน โดยให้นักเรียนชั้น ป.1 - ป.3 มาเรียนวันคี่ ส่วนที่เหลือมาเรียนวันคู่ เพื่อลดจำนวนเด็กนักเรียนในพื้นที่ของโรงเรียนลงได้ครึ่งต่อครึ่ง โดยทางโรงเรียนจะยังคงมาตรการนี้ไปจนกว่าสถานการณ์โรคโควิด-19 จะคลี่คลาย