ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังผู้สำเร็จราชการแห่งแคนาดาในโอกาสวันชาติของแคนาดา ซึ่งตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ฯพณฯ นางฌูว์ลี ปาแย็ต ผู้สำเร็จราชการแห่งแคนาดา กรุงออตตาวา

ในโอกาสวันชาติของแคนาดา ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุข และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวแคนาดา

ประเทศไทยและแคนาดามีความสัมพันธ์อันดีเสมอมา ข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่าความสัมพันธ์อันพิเศษนี้จะกระชับแน่นแฟ้นและสร้างเสริมความร่วมมือกันในกิจการทุก ๆ ด้าน ให้ดำเนินก้าวหน้าต่อไป เพื่อประโยชน์สุขยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่าย

พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด