ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประกอบอาหารแจกจ่ายประชาชน ที่จังหวัดนครราชสีมา

ที่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา "ครัวพระราชทาน อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" ประกอบอาหารแจกจ่ายประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้น ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2563 โดยวันนี้ นำอาหารไปแจกจ่ายประชาชนที่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ตลอดจนพื้นที่อื่น ๆ ในอำเภอเมือง อำเภอ พิมาย และอำเภอห้วยแถลง จำนวน 2,135 ชุด พร้อมลงพื้นที่มอบอาหาร และชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทยไปมอบให้ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ป่วย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสร้างขวัญกำลังใจ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด