ข่าวในพระราชสำนัก

รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานชมรมทูบี นัมเบอร์วัน ในเรือนจำและทัณฑสถาน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2563

ที่กรมราชทัณฑ์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โปรดให้ นายกิตติพัฒน์ เดชะพหุล รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานชมรมทูบี นัมเบอร์วัน ในเรือนจำและทัณฑสถาน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2563 ซึ่งโครงการทูบี นัมเบอร์วัน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จัดการประกวดผลงานชมรมทูบี นัมเบอร์วัน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การดำเนินงานตามแนวทางโครงการฯ มีเกณฑ์พิจารณาสำคัญคือ ความเข้มแข็งในการรวมตัวของสมาชิกฯ เพื่อดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ตามแนวคิด "โดยสมาชิก เพื่อสมาชิก" และยุทธศาสตร์โครงการฯ คือสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ มีชมรมในเรือนจำและทัณฑสถาน เข้าร่วมประกวด 26 ชมรม แบ่งเป็นกลุ่มต้นแบบ 4 ชมรม ได้แก่ เรือนจำกลางระยอง เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา และกลุ่มดีเด่น 22 ชมรม ผลการตัดสิน กลุ่มต้นแบบผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศทั้ง 4 ชมรม ส่วนกลุ่มดีเด่น มี 8 ชมรม อาทิ เรือนจำพิเศษพัทยา จังหวัดชลบุรี ทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพมหานคร และเรือนจำจังหวัดชัยนาท

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด