เช้านี้ที่หมอชิต

เช้านี้เพื่อสังคม : เปิดตัว Cafe Amazon for Chance สาขาที่ 9 สร้างโอกาสให้ผู้พิการในไทย

เช้านี้ที่หมอชิต - เพื่อสร้างโอกาสการทำงานให้กับผู้ที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น ผู้พิการทางการได้ยิน และผู้บกพร่องทางการเรียนรู้ ให้มีงานประจำที่มีรายได้แน่นอน รวมถึงสร้างศักยภาพให้กลุ่มดังกล่าว

กลุ่ม ปตท. จึงได้จัดทำโครงการ Cafe Amazon for Chance เปิดอบรมหลักสูตรบาริสต้า ตามมาตรฐานของร้าน คาเฟ อเมซอน ให้กับกลุ่มผู้ที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ก่อนเข้าฝึกงาน และปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพทัดเทียมพนักงานทั่วไป ล่าสุดเปิดตัวสาขาที่ 9 ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในปี 2562 ถึงต้นปี 2563 มีร้าน Cafe Amazon for Chance เปิดแล้ว 8 สาขา สร้างอาชีพให้แก่ผู้พิการทางการได้ยิน จำนวน 16 คน, ผู้พิการทางการเรียนรู้ 2 คน, ผู้สูงอายุ 5 คน และทหารผ่านศึกที่พิการและครอบครัว 3 คน โดยปีนี้มีแผนขยายผลอีกหลายสาขา และเพิ่มไปยังกลุ่มบ้านเด็กหญิงธัญญาพร