เกาะกระแสออนไลน์

จุติ ไกรฤกษ์ ย้ำ! เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท รับรวดเดียว ไม่เกิน 20 ก.ค.นี้

เงินเยียวยา 3 กลุ่มเปราะบาง จ่ายเงินรวดเดียว 3 เดือน รวม 3,000 บาท กำหนดวันโอนเงินไม่เกินวันที่ 20 ก.ค. นี้

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางเดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

โดยนายจุติยืนยันว่า จ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค. - ก.ค. 63 รวมเป็นเงิน 3,000 บาท นั้น จะจ่ายเงินรวดเดียว 3 เดือน มีกำหนดวันโอนเงินไม่เกินวันที่ 20 ก.ค. 63 นี้ กลุ่มเปราะบาง ทั้ง 3 กลุ่ม มีจำนวน 6,781,881 ราย

- ประกอบด้วย เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 1,394,756 ราย
- ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,056,596 ราย
- คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 1,330,529 ราย

สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิหรือมีข้อสงสัย สามารถสอบถามที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ทุกจังหวัด หรือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 บริการฟรี 24 ชั่วโมง

เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News
ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ

เกาะติดสถานการณ์ โควิด-19 > https://www.ch7.com/covid19

โควิด19