ข่าวภาคค่ำ

มติเห็นชอบ ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออนไลน์ ป้องกันเด็กเข้าถึงได้ง่าย

คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ เห็นชอบมาตรการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยวิธีการหรือในลักษณะการขายทางอิเล็กทรอนิกส์ ป้องกันผู้บริโภคเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ง่าย

ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ มีมติเห็นชอบร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือในลักษณะการขายทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือขายผ่านออนไลน์ เนื่องจากในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา พบมีการขายเครื่องดื่มทางออนไลน์มากขึ้น ทั้งผ่านทางเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และโซเชียลมีเดีย อีกทั้งยังมีโพรโมชันจัดส่งถึงบ้านอีกด้วย โดยไม่มีข้อจำกัดทางด้านอายุ เวลา และสถานที่ ทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ง่าย และมีความเสี่ยงที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าถึงเครื่องได้โดยง่าย

โดยร่างประกาศนี้ ตามขั้นตอนจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี และลงราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลบังคับใช้หลังจากนั้น 90 วัน

และในโอกาสเข้าพรรษาปีนี้ พระเมธีวชิรเมธี หรือ ว.วชิรเมธี ร่วมปาฐกถาธรรม ในหัวข้องดเหล้าฝึกสติ เพิ่มสมรรถนะความเป็นคน โดย สสส. ชูแนวคิด "งดเหล้าเข้าพรรษา มีสติ มีเงินเหลือ พร้อมสู้ทุกวิกฤต" ตั้งเป้าหมายเข้าถึงกลุ่มนักดื่มประจำ มีกว่า 6.9 ล้านคน ให้ใช้วันเข้าพรรษา เริ่มต้นชีวิตใหม่ ดูแลสุขภาพ และใช้สติสู้วิกฤต แก้ไขปัญหา และลดรายจ่ายในครอบครัว