ข่าวภาคค่ำ

เตรียมออกมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อระดับบน พร้อมเร่งแก้ปัญหาการจ้างงาน

รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ สั่งการกระทรวงการคลังออกมาตรการทางภาษี กระตุ้นกำลังซื้อกลุ่มผู้มีรายได้ระดับบน ภายในกลางเดือนนี้ ขณะที่สภาพัฒน์ให้เร่งหามาตรการส่งเสริมจ้างงาน 400,000 คน

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการช่วยเหลือภาคธุรกิจและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ว่าที่ประชุมให้น้ำหนักไปที่การแก้ไขปัญหาการจ้างงาน โดยมอบหมายให้สภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เร่งหามาตรการส่งเสริมการจ้างงานควบคู่กับการพัฒนาท้องถิ่น ตั้งเป้าให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 400,000 คน ตามกรอบงบประมาณขับเคลื่อนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมวงเงิน 4 แสนล้านบาท รวมทั้งมอบหมายให้กรมสรรพากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อผู้บริโภคในระดับบน เพื่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทย โดยขอให้เร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นกลางเดือนนี้ เพื่อให้สอดรับกับมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ นอกจากนี้จะออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคท่องเที่ยวเพิ่มเติม รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางขยายระยะเวลาการพักชำระหนี้จาก 6 เดือน เป็น 2 ปี ตามคำร้องขอของภาคเอกชน และเร่งดูแลปัญหาปัญหาหนี้เสีย ในกลุ่มผู้ประกอบการ SME ด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง