ข่าวภาคค่ำ

ขนส่งฯ เยียวยาใบขับขี่หมดอายุ ไม่ต้องสอบข้อเขียน - สอบขับรถ

กรมการขนส่งทางบก ย้ำผู้ถือใบอนุญาตขับขี่รถ ซึ่งหมดอายุ 1 ปี และ 3 ปี ในวิกฤตโควิด-19 ระบาด อนุโลมให้ไม่ต้องสอบข้อเขียน หรือสอบขับรถ โดยจะให้สิทธิ์ไม่เกินเดือนกันยายนนี้เท่านั้น

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ผู้ถือใบอนุญาตขับขี่ที่ใบขับขี่หมดอายุลงในช่วงที่มีสถานการณ์โควิด-19 ระบาด และเป็นช่วงที่กรมการขนส่งหยุดให้บริการ หรือใบขับขี่เฉพาะที่หมดอายุระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 30 กันยายนนี้ ได้รับสิทธิ์เยียวยา โดยผู้ถือใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี จะได้รับยกเว้นการสอบข้อเขียน และผู้ถือใบขับขี่หมดอายุเกิน 3 ปี ได้รับยกเว้นการทดสอบขับรถ จากเดิมต้องสอบใหม่ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งประชาชนที่จะได้รับสิทธิ์เยียวยาครั้งนี้มีหลายหมื่นคน

นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคม ได้ประกาศยกเว้นค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ 2 เส้นทาง ทั้งมอเตอร์เวย์สาย 7 หรือเส้นทาง กรุงเทพ-พัทยา-มาบตาพุด และมอเตอร์เวย์สาย 9 บางปะอิน-บางพลี ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 3 กรกฎาคม ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 8 กรกฎาคมนี้ รวม 6 วันรวด และยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 เส้นทาง ได้แก่ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร หรือ ทางด่วนขั้นที่ 1, ทางพิเศษศรีรัช หรือ ทางด่วนขั้นที่ 2 และทางพิเศษอุดรรัถยา หรือ ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคมนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่มีแผนเดินทางออกต่างจังหวัด