เจาะประเด็นข่าวค่ำ

ไทยพบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม 6 คน ทั้งหมดกลับจากต่างประเทศ

แพทย์หญิงพรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษก ศบค. รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 ในประเทศไทย วันนี้ (2 ก.ค.) มีผู้ป่วยรายใหม่ยืนยันเพิ่ม 6 คน ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นเป็น 3,179 คน ไม่มีผู้ป่วยรักษาหายเพิ่ม รวมผู้ป่วยรักษาหายแล้วคงที่ 3,056 คน รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล 62 คน ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ยอดคงที่ 58 คน

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6 คน เดินทางกลับจาก 3 ประเทศ แบ่งเป็นกลับจากประเทศอินโดนีเซีย 4 คน เป็นชายไทยทั้งหมด อายุ 21 ปี อาชีพนักเรียน นักศึกษาอีก 3 คน อายุ 37, 43 และ 62 ปี อาชีพรับจ้างทั่วไป เดินทางถึงประเทศไทย วันที่ 24 มิถุนายน เข้า State Quarantine ในสถานที่ที่รัฐจัดให้ในจังหวัดชลบุรี วันที่ 29 มิถุนายน ตรวจหาเชื้อผลพบเชื้อแต่ไม่แสดงอาการ

เดินทางกลับจากประเทศแอฟริกาใต้ 1 คน เป็นชายไทยอายุ 20 ปี อาชีพนักศึกษา มีอาการไอต่อเนื่องมา 1 สัปดาห์ เดินทางถึงประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ตรวจหาเชื้อครั้งที่ 1 ในวันเดียวกันไม่พบเชื้อ วันที่ 30 มิถุนายน ตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 พบเชื้อแต่ไม่แสดงอาการ

อีก 1 คน เดินทางกลับจากประเทศซูดาน เป็นชายไทยอายุ 21 ปี อาชีพรับจ้างทั่วไป ถึงประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน เข้า State Quarantine ในสถานที่ที่รัฐจัดให้ในจังหวัดชลบุรี 29 มิถุนายน ตรวจหาเชื้อผลพบเชื้อแต่ไม่แสดงอาการ

โดยในประเทศไทยไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศต่อเนื่องเป็นวันที่ 38