เจาะประเด็นข่าวค่ำ

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฮ! 4 ก.ค.นี้ กรมบัญชีกลางโอนเงินเยียวยาให้รวดเดียว 3,000 บาท

นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า หลังจากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้ตรวจสอบแล้ว พบว่ามีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิการช่วยเหลือเยียวยาตามมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ  ทั้งสิ้น 1,140,000 คน

ในจำนวนนี้จะมีสิทธิได้รับเงินเยียวยา เดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงกรกฎาคม รวมเป็นเงินคนละ 3,000 บาท มีเงื่อนไขว่าจะต้องไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ของสำนักงานประกันสังคม ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ ไม่เคยได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการใดๆ ของภาครัฐ เช่น โครงการเราไม่ทิ้งกัน โครงการช่วยเหลือเกษตรกร และโครงการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง

โดยกรมบัญชีกลางได้เบิกเงินแทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เพื่อจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ โดยการโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Money ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 3,000 บาท เป็นการจ่ายเพียงครั้งเดียว ในวันที่ 4 กรกฎาคมนี้