7HD ร้อนออนไลน์

เพิ่มโทษแก๊งเสี่ยเปี๋ยง ร่วมใช้หนี้ข้าวจีทูจี 2 หมื่นล้าน

ศาลฎีกาได้อ่านคำพิพากษาชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์ คดีทุจริตโครงการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) กรณีของ "นายสุธี เชื่อมไธสง จำเลยที่ 16" ในคดีที่อัยการสูงสุด เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ, พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ (ฮั้วประมูล) พ.ศ. 2542, และ พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 โดยคดีนี้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 28 พ.ค.62 วินิจฉัยในส่วนแพ่งให้นายสุธี เชื่อมไธสง จำเลยที่ 16 ร่วมกับ บริษัทสยามอินดิก้า จำกัด จำเลยที่ 10 , นายอภิชาติ จันทร์สกุลพร หรือเสี่ยเปี๋ยง จำเลยที่ 14 และนายนิมล รักดี จำเลยที่ 15 ชำระเงินแก่กระทรวงการคลัง กว่า 16,000 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ต่อมาโจทก์ยื่นอุทธรณ์ขอให้นายสุธีชำระค่าเสียหายเพิ่มขึ้น

ขณะที่องค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์รวม 9 คน  ซึ่งถูกเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ พิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อจำเลยที่ 1-6 (กลุ่มนายภูมิ สาระผล อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ร่วมกันใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต วางแผนกันมาเป็นขั้นเป็นตอน ตั้งแต่การเสนอกรอบยุทธศาสตร์การระบายข้าว เพิ่มถ้อยคำ “รัฐวิสาหกิจ” ในวิธีการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ เพื่อให้บริษัทสยามอินดิก้า จำเลยที่ 10 โดย น.ส.รัตนา แซ่เฮ้ง จำเลยที่ 11, น.ส.เรืองวัน เลิศลารักษ์ จำเลยที่ 12 และนายอภิชาติ จำเลยที่ 14 นำบริษัท กว่างตงฯ และบริษัท ห่ายหนานฯ ซึ่งเป็นเพียงรัฐวิสาหกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีน ไม่ใช่ตัวแทนโดยตรงของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้ามาเป็นคู่สัญญาในการทำสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐรวม 4 สัญญา เพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม สัญญาที่ทำขึ้นเป็นนิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย และขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงตกเป็นโมฆะ

พิพากษาให้นายสุธีร่วมกับจำเลยที่ 10, 14 ,15 ชำระค่าเสียหายตามสัญญาทั้ง 4 ฉบับ รวมเป็นต้นเงินกว่า 2 หมื่นล้านบาท  พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินในแต่ละยอดจนกว่าจะชำระเสร็จ

สำหรับนายอภิชาติ หรือเสี่ยเปี๋ยง เป็นนักธุรกิจค้าข้าวรายใหญ่ ถูกพิพากษาจำคุก 48 ปี ตามคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ในคดีทุจริตจีทูจี และยังเป็นจำเลยในคดีทุจริตโครงการบ้านเอื้ออาทร ที่อยู่ในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองด้วย ส่วนนายสุธีเป็นคนสนิทของเสี่ยเปี๋ยง ได้หลบหนีคดีไปตั้งแต่ช่วงต้นที่มีการฟ้องคดีและถูกออกหมายจับไว้แล้ว โดยในส่วนของคดีอาญา นายสุธีถูกพิพากษาให้จำคุก 4 กระทง เป็นเวลารวม 32 ปี และให้ชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่ง