ข่าวในพระราชสำนัก

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประกอบอาหารแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เป็นวันที่ 8

ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้ง "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" ประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกจ่ายประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดย "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" ที่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจัดตั้งเป็นวันที่ 8 ได้ประกอบอาหารแจกจ่ายในพื้นที่รอบศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชุมชนเขตเทศบาลนครนครราชสีมา อำเภอเมือง อำเภอขามสะแกแสง และอำเภอครบุรี รวม 2,169 ชุด พร้อมลงพื้นที่นำอาหาร และชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทยไปมอบให้ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ป่วย ด้วยทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชน 

สำหรับผู้มีจิตศรัทธา ที่ต้องการสนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทย สามารถร่วมบริจาคในโครงการ "63 บาท สู้ COVID-19 ปี 63" เพื่อช่วยเหลือ ป้องกัน เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม ชื่อบัญชี "สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ" ประเภทบัญชี "กระแสรายวัน" เลขที่ 001-1-34567-0

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด