เช้าข่าว 7 สี

นายกรัฐมนตรีเบาใจไร้ผู้ติดเชื้อหลังคลายล็อก

นายกรัฐมนตรีคลายกังวลและไว้วางใจระดับหนึ่ง หลังตรวจสอบกลุ่มกิจการและกิจกรรมความเสี่ยงสูงที่ได้รับการคลายล็อกวันแรกยังไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศ แต่ ศบค.ยังต้องติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยส่งเจ้าหน้าที่ลงสุ่มตรวจและติดตามรายงานในลักษณะการทำงานเชิงรุกมากกว่าการทำงานเชิงรับแบบป้องกันแต่เพียงอย่างเดียว

ทั้งนี้ ได้ชื่นชมโรงเรียนและสถาบันการศึกษา ที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเป็นอย่างดี และสำหรับช่วงวันหยุดต่อเนื่องในเดือนนี้ นายกรัฐมนตรีได้ขอให้ประชาชนระมัดระวัง เว้นระยะห่าง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

ขณะที่กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด ต้องปฏิบัติตามคู่มือ คำแนะนำ และข้อบังคับตามมาตรฐานความปลอดภัย เช่นมีระยะห่าง คุมเข้มการใช้ภาชนะร่วมกัน หากสถานที่ใดพบผู้ป่วยสั่งปิดทันที พร้อมรับผิดชอบความเสียหาย

ทั้งนี้ ในการประชุมทางไกลกับองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ไทยก็ได้รับความชื่นชมกับความสำเร็จในการรับมือโรคโควิด-19 เตรียมเสริมสร้างความร่วมมือกับไทยในทุกมิติทั้งด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ การค้า ห่วงโซ่อุปทานโลก การท่องเที่ยวและธุรกิจดิจิทัล