เช้าข่าว 7 สี

ใช้มอเตอร์เวย์ฟรี 3-8 ก.ค.นี้

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมได้เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดเทศกาลเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 4-7 กรกฎาคมนี้ โดยวางแผนการอำนวยความสะดวกจัดทำแผนรองรับการเดินทางของประชาชนทั้งการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลและรถโดยสารสาธารณะ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจราจร และลดภาระให้กับประชาชน จะมีการยกเว้นค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ สาย 7 หรือ มอเตอร์เวย์ เส้นทาง กรุงเทพ-พัทยา-มาบตาพุด และมอเตอร์เวย์สาย 9 บางปะอิน-บางพลี ตั้งแต่เวลา 00.01 น.ของวันที่ 3 กรกฎาคมนี้ ถึงเวลา 24.00 น.ของวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ส่วนทางพิเศษ 3 เส้นทางได้แก่ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร หรือทางด่วนขั้นที่ 1, ทางพิเศษศรีรัช หรือทางด่วนขั้นที่ 2 และทางพิเศษอุดรรัถยา หรือทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด ได้รับยกเว้นค่าผ่านทางระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคมด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง