7HD ร้อนออนไลน์

ศบค.ยกร่างข้อปฏิบัติคุมต่างชาติชุด health and wellness

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19)  เปิดเผยว่า ศบค.ได้ยกร่างข้อปฏิบัติการอนุญาตผู้ป่วยชุด health and wellness ซึ่งไม่ใช่ผู้ป่วยโควิด-19 จากต่างประเทศเข้ารับรักษาในโรงพยาบาลของไทย เริ่มต้นในวันที่ 1ก.ค. 63 หากทำได้ดี ในวันที่ 1 ส.ค.63 จะวางแผนให้กลุ่ม health and wellness ที่จบโปรแกรมการรักษา และอยู่ในโรงพยาบาลจนครบกำหนดกักตัว 14 วัน ให้สามารถไปท่องเที่ยว โดยจะพิจารณาจัดทัวร์ให้คนกลุ่มนี้เดินทางท่องเที่ยวได้ทั่วประเทศไทย ซึ่งจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นหลังวันที่ 1 ส.ค.63 รวมถึงการจัดให้อยู่ในสถานกักตัวแบบวิลลา จำกัดบริเวณไม่ให้ออกไปไหน และถ้าทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดี วันที่ 1 ก.ย.63  อาจเริ่มต้น Travel Bubble แบบกลุ่มเฉพาะที่สามารถดูแลได้

สำหรับ 11กลุ่ม ที่เดินทางเข้าประเทศไทย เน้นกลุ่มนักธุรกิจ นักลงทุน ผู้ที่ต้องเข้ามาทำงาน หรือเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาล ไม่ใช่นักท่องเที่ยว เตรียมแนวทางจัดทำสถานที่กักกันในโรงพยาบาลตามโปรแกรม 14 วัน ต้องอยู่ในโรงพยาบาลคู่สัญญา 14 วัน กรณีมาทำศัลยกรรมแผลหายภายใน 7 วัน แต่ต้องอยู่ในโรงพยาบาลให้ครบ 14 วัน เพื่อให้มั่นใจว่าไม่นำเข้าเชื้อและไม่นำออกเชื้อ ทั้งนี้จะอนุญาตให้มีญาติหรือผู้ติดตามได้ไม่เกิน 3 คน ขณะนี้มีโรงพยายบาลเอกชนและ คลินิก สมัครขอเป็นสถานกักกันในโรงพยาบาบลทางเลือกแล้ว 62 แห่ง รับเฉพาะผู้เดินทางด้วยสายการบินเท่านั้น ยังไม่อนุญาตให้เดินทางผ่านด่านพรมแดนทางภาคพื้นดินจนกว่าจะมีการพัฒนาระบบให้พร้อม

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวด้วยว่า ผู้เดินทางกลุ่ม health and wellness ต้องมีใบขออนุญาตที่สถานทูตออกให้และมีใบนัดแพทย์ ซึ่งขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนจาก 17 ประเทศ อาทิ เมียนมา กัมพูชา เวียดนาม จีน และประเทศในกลุ่มอาหรับ จำนวน 1700 คน ขอเดินทางเข้ามาภายในเดือน ก.ค.63 อาทิ  หลังการรักษาและกักตัวครบ 14 วัน อาจมีแพ็กเกจพิเศษให้เดินทางท่องเที่ยวต่อได้ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการเปิดรับผู้เดินทางใช้มาใช้บริการเชิงสุขภาพกลุ่ม health and wellness เพื่อให้เรื่องปากท้องและสุขภาพของคนไทยเดินหน้าไปด้วยกันได้

อย่างไรก็ตาม พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภามความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ย้ำให้กระทรวงสาธารณสุขเตรียมความพร้อม ไม่ให้คนต่างชาติมาแย่งใช้ทรัพยากรกรณีเกิดการระบาดระลอกใหม่