7HD ร้อนออนไลน์

ย้ายด่วน ผอ.ส่วน สบอ.6 ปัตตานี เซ่นปมหักหัวคิวลูกจ้างเหมารายปี

กรณีมีข้อร้องเรียนและเผยแพร่คลิปการเรียกเก็บเงินของข้าราชการระดับผู้อำนวยการ ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ (สบอ.) 6 สาขาปัตตานี จากลูกจ้างเหมาจ่ายรายปี หรือรายโครงการทีโออาร์ ในพื้นที่รายละ 1,000-3,000 บาท  นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ ทส. มีคำสั่งย้ายด่วนนายพศวัต สุวรรณกมลาศ ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูฯ ดังกล่าว โดยให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่หน่วยงานต้นสังกัดเดิมที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 จ.สงขลา พร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและสอบวินัย โดยมีนายสมปอง ทองสีเข้ม ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า เป็นประธานสอบ ซึ่งยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและสรุปผลเรื่องนี้ให้เร็วที่สุด

สำหรับ การย้ายนายพศวัต ออกนอกพื้นที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เกิดความสะดวกและคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ป้องกันไม่ให้มีการใช้อำนาจหน้าที่ในการข่มขู่ผู้เสียหายและพยานที่จะมีการสอบพยานเพิ่มเติมด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง