ห้องข่าวภาคเที่ยง

ขนส่งสาธารณะพร้อมรับการเดินทางข้ามจังหวัด

โดยบริษัทขนส่ง หรือ บขส. ได้เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดยาวตั้งแต่วันที่ 4 - 7 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยจัดรถโดยสาร บขส., รถร่วม และรถตู้ ไว้รองรับประชาชนวันละ 5,183 เที่ยว เที่ยววิ่งเสริมอีก 1,700 เที่ยว และเตรียมรถโดยสารไม่ประจำทาง หรือรถโดยสารเช่าเหมาไว้ 200 คัน ซึ่งสามารถรองรับประชาชนที่ต้องการเดินทางได้ประมาณ 100,000 คน และแม้ปีนี้จังหวัดอุบลราชธานี จะไม่ได้จัดงานแห่เทียนเข้าพรรษาเหมือนทุกปี แต่ปรากฏยอดจองตั๋วโดยสารล่วงหน้า เต็มหมดทุกเที่ยว โดยเฉพาะเส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือผู้จองตั๋วเดินทางล่วงหน้ามากถึง 61% ซึ่งช่วงเย็นๆ วันนี้ บขส.จะเปิดให้บริการรถเสริมเนื่องจากคาดว่าจะเป็นวันที่ผู้โดยสารเดินทางมากที่สุด โดย บขส.ยังคงเน้นย้ำ ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ

ด้านการรถไฟแห่งประเทศไทย เตรียมขบวนรถไว้ 224 ขบวนต่อวัน และเตรียมความพร้อมพ่วงตู้โดยสาร 1–2 ตู้ เพื่อให้เพียงพอรองรับประชาชนในแต่ละเส้นทางเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบายและไม่เกิดปัญหาผู้โดยสารตกค้างตามสถานี เบื้องต้นคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสารเดินทางออกจากกรุงเทพฯ วันนี้ ไว้ไม่ต่ำกว่า 54,051 คน แบ่งเป็นผู้โดยสารขาเข้า 22,629 คน ผู้โดยสารขาออก 31,422 คน

ด้าน นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ เตรียมแผนรองรับการเดินทางของประชาชนอย่างเต็มที่ โดยปรับแผนงานที่เคยใช้กับการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ให้มีความทันสมัยเท่ากันสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และจัดเจ้าหน้าที่อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งร่วมมือกับกองทัพอากาศจัดให้มีการใช้อากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน 25 ตัว บินติดตามปริมาณจราจรถนนสายหลัก เพื่อรายงานสภาพจราจรผ่านแอปฯ “Thailand Highway Traffic” ให้ประชาชนผู้เดินทางทราบเพื่อการวางแผนการเดินทางล่วงหน้าได้ และได้ขอความร่วมมือผู้รับจ้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมบำรุงเส้นทางหลักบนทางหลวงให้ชะลอการก่อสร้างเพื่อเปิดผิวจราจรเพิ่มช่องทางจราจร ช่วยระบายรถให้คล่องตัวมากขึ้น