เกาะกระแสออนไลน์

ประกาศแล้ว! เพิ่มค่าทำศพผู้ประกันตน เป็น 50,000 บาท

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ กฎกระทรวงได้มีการเพิ่มค่าทำศพผู้ประกันตน เป็น 50,000 บาท ประกาศในราชกิจจาฯ แล้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกมาโพสต์ข้อความทางแฟนเพจว่า กฎกระทรวงได้มีการเพิ่มค่าทำศพผู้ประกันตน เป็น 50,000 บาท ประกาศในราชกิจจาฯ แล้ว

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินค่าทำศพ ในกรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตายโดยมิใช่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน พ.ศ. 2563 เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยจ่ายเงินค่าทำศพให้แก่บุคคลตามมาตรา 73 (1) ในกรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตายโดยมิใช่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน เป็นจำนวน 50,000 บาท

เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News
ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก รัชดา ธนาดิเรก - รองโฆษกรัฐบาล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง