เจาะประเด็นข่าวค่ำ

เปิดให้ใช้ฟรี ทางด่วน 3 สาย รวม 60 ด่าน ช่วงวันหยุด 5-6 ก.ค.นี้

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด หรือ NECL ร่วมปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ทางพิเศษศรีรัช รวมถึงส่วน D) และสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (ทางพิเศษอุดรรัถยา) ฉบับแก้ไขใหม่

โดยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1) จำนวน 19 ด่าน ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) จำนวน 31ด่าน และทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด) จำนวน 10 ด่าน

โดยจะสามารถใช้ฟรีได้ ในวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 และวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

ขณะที่ยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง มอเตอร์เวย์ หมายเลข 7 กรุงเทพฯ-ชลบุรี-พัทยา และมอเตอร์เวย์ หมายเลข 9 บางปะอิน-บางพลี และ พระประแดง-บางขุนเทียน ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ทำให้การจราจรคล่องตัวฃ