ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยอง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยอง ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน จำนวน 2,000 ถุง ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอบ้านค่าย และอำเภอปลวกแดง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น พร้อมกันนี้ ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวกับราษฎร และเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

โอกาสนี้ ได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัว ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอเมือง จำนวน 5 ครอบครัว และพื้นที่อำเภอบ้านค่าย จำนวน 5 ครอบครัว พร้อมพูดคุยให้กำลังใจในการดำเนินชีวิต

จังหวัดระยอง ได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำแผ่ปกคลุม เมื่อวันที่ 29 มิถุนายนที่ผ่านมา ทำให้เกิดฝนตกหนักติดต่อกัน เกิดน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำล้นตลิ่ง ท่วมบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่ 3 อำเภอ ราษฎรได้รับผลกระทบกว่า 11,000 ครัวเรือน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด