ข่าวในพระราชสำนัก

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ที่ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ คณะผู้บริหาร และบุคลากรฯ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ทรงเจริญพระชันษา 63 ปี 4 กรกฎาคม 2363 โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมลงนามถวายพระพร พร้อมนำแจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูป เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะการทรงงานด้านงานวิจัยวิชาการ งานพัฒนาวิทยาศาสตร์ งานสาธารณสุข งานพัฒนาและผลิตบุคลากรระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์ ตลอดจนการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง เพื่อนำไปสู่จุดมุ่งหมายของการพัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย

โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ อาทิ "เจ้าฟ้าผู้อุทิศพระองค์ต่อต้านมะเร็ง" ด้วยทรงได้รับการถวายรางวัลประกาศพระเกียรติคุณบุคคลผู้อุทิศตนเพื่อต่อต้านมะเร็งแห่งพุทธศักราช 2563 ภายใต้กฎบัตรกรุงปารีสว่าด้วยการต่อต้านมะเร็ง จากสถาบันมะเร็งนานาชาติแห่งกรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส และ "องค์ศิลปินเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์" จัดแสดงพระกรณียกิจ และพระปรีชาสามารถด้านทัศนศิลป์ โดยทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลอดจนกิจกรรมของมูลนิธิจุฬาภรณ์

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด