ข่าวในพระราชสำนัก

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประกอบอาหารแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เป็นวันที่ 9

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงพระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จัดตั้ง "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" ประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกจ่ายประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ต่าง ๆ โดยวันนี้ "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" ที่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ได้ประกอบอาหารแจกจ่ายในพื้นที่รอบศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชุมชนเขตเทศบาลนครนครราชสีมา อำเภอเมือง อำเภอคง อำเภอวังน้ำเขียว อำเภอจักราช และอำเภอสูงเนิน รวม 2,502 ชุด โดยคำนึงถึงการบริหารจัดการครัวที่เน้นความสะอาด ถูกสุขลักษณะ พร้อมลงพื้นที่นำอาหาร และชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทยไปมอบให้กับผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ป่วย ทั้งนี้ ครัวพระราชทานฯ แห่งนี้ มีกำหนดจัดตั้งจนถึงวันพรุ่งนี้

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด