ข่าวภาคค่ำ

สารคดีพุทธศาสนศรัทธา ตอนจำพรรษา

พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงบัญญัติให้พระสงฆ์สาวกอยู่ประจำที่แห่งเดียวในพรรษากาล หรือช่วงฤดูฝน เรียกโดยสามัญว่าจำพรรษา ทรงกำหนดไว้ ๒ ระยะ คือ วันเข้าพรรษาแรกเมื่อดวงจันทร์เสวยฤกษ์อาสาฬหะล่วงไป แล้ว ๑ วัน ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ถึงขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ และวันเข้าพรรษาหลังเมื่อดวงจันทร์เสวยฤกษ์อาสาฬหะไปแล้ว ๑ เดือน ซึ่งตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๙ ถึงขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ วันใดวันหนึ่งและเรียกวันที่พระสงฆ์จะอยู่ประจำที่ ๓ เดือน ว่า เข้าพรรษา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง