ข่าวเด็ด 7 สี

สุ่มตรวจสถานบันเทิงหลังคลายล็อกระยะที่ 5

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ออกตรวจสถานบันเทิงในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ที่เปิดให้บริการได้หลังคลายล็อกระยะที่ 5 ตั้งแต่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยพบว่า ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือ ทั้งการตั้งจุดวัดอุณหภูมิ ตั้งตู้ฆ่าเชื้อก่อนเข้าร้าน รวมทั้งพนักงานสวมหน้ากากอนามัย และ Face Shield ขณะที่พนักงานเสิร์ฟ ก็ให้สวมถุงมือยางด้วย ทั้งนี้ ทางจังหวัดจะสุ่มตรวจสอบอย่างเข้มงวด เพราะถือว่าสถานบันเทิงเป็นจุดเสี่ยงที่สุดในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งป้องกันการมั่วสุมเสพยาเสพติดด้วย

แต่จังหวัดอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่พบสถานบันเทิง บางแห่งไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ โดยเฉพาะพนักงานบางคนไม่สวมหน้ากากอนามัย จึงได้ว่ากล่าวตักเตือน พร้อมคาดโทษหากยังไม่ปรับปรุงภายใน 7 วัน จะสั่งปิดทันที