สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

จ่ายชดเชยก่อน 100,000 บาท ให้พนักงานองค์การค้าของ สกสค.

หลังการประชุม บอร์ดองค์การค้าของ สกสค. นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า มติคณะกรรมการบริหารองค์การค้าของ สกสค. ที่เลิกจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่ 961 คน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมนี้ เพื่อให้คงเหลือพนักงาน ร้อยละ 25 ของพนักงาน

ที่ประชุมได้เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าชดเชยบางส่วนให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ถูกเลิกจ้างทั้งหมด โดยจะให้มีการเบิกจ่ายได้ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม คนละ 100,000 บาท เพื่อเป็นการเยียวยาเร่งด่วน

การจ่ายเงินชดเชยแบ่ง เป็น 2 ประเภท โดยใช้เงื่อนไขอายุการทำงาน และเงินเดือนล่าสุดเป็นเกณฑ์ ซึ่งกลุ่มพนักงานที่มีอายุงานมากกว่า 20 ปีขึ้นไป จะได้รับเงินชดเชย รวม 400 วัน ส่วนกลุ่มพนักงานที่มีอายุงานต่ำกว่า 20 ปี จะได้รับเงินชดเชย 300 วัน ทั้งนี้ พนักงานบางคนจะได้รับเงินชดเชย และเงินบำเหน็จรวม 4,000,000 บาทเศษ และผู้ที่ได้รับเงินต่ำสุดจะได้รับไม่น้อยกว่า 500,000 บาท ส่วนเงินเดือนในเดือนมิถุนายนนั้น สามารถจ่ายเงินให้ได้ ร้อยละ 62 ตามกฎกระทรวง

บอร์ดองค์การค้าของ สกสค. ยืนยันว่าการเลิกจ้างครั้งนี้ดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมาย ส่วนการทุจริตที่ทางสหภาพแรงงานฯ ออกมาเปิดเผยนั้น กระทรวงศึกษาธิการพร้อมจะเปิดรับทุกข้อมูล และยินดีตรวจสอบ

ไม่มีความชัดเจนว่าเป็นการจ่ายจากฐานเงินเดือนเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์หรือไม่ และไม่มีเอกสารชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร จึงเชื่อว่าเป็นเพียงการลดความกดดันของกลุ่มพนักงานเจ้าหน้าที่ จึงมีแค่บางส่วนที่ไปเซ็นต์ขอรับเงินเท่านั้น ส่วนที่เหลือยังรู้สึกไม่มั่นใจ ทั้งนี้ ยังขอเรียกร้อง จุดยืนเดิมที่ให้ผู้บริหารทบทวนการเลิกจ้าง ดังกล่าว