สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

นักเรียนตัดผมประท้วงหน้ากระทรวงศึกษาธิการ ขอความชัดเจนเรื่องทรงผม

กลุ่มองค์กรนักเรียน มาทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ให้โรงเรียนเลิกบังคับตัดผม โดยนักเรียนชาย ได้ตัดผมนักเรียนหญิง ที่หน้าอาคารราชวัลลภ เป็นการประท้วงเชิงสัญลักษณ์ พร้อมยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขอความชัดเจนในการบังคับใช้กฎการไว้ทรงผมของนักเรียน ตามที่ ศธ.ได้ออกกฎระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมนักเรียน พ.ศ.2563 เพื่อให้นักเรียนได้ไว้ผมยาวได้ แต่เนื่องจากขณะนี้มีโรงเรียนหลายแห่งยังบังคับให้นักเรียนตัดผมสั้น

ตัวแทนนักเรียนกลุ่มนี้บอกว่า พวกเราต้องการขอความชัดเจนจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้สั่งยกเลิกกฎระเบียบทรงผมเดิมของสถานศึกษาที่บังคับใช้มาก่อน ที่จะออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการฉบับใหม่ ปีการศึกษา 2563 ไม่ให้โรงเรียน มาบังคับใช้กับนักเรียนได้แล้วในตอนนี้ และให้ออกกฎทรงผมใหม่ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวง คือนักเรียนชายจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวด้านข้าง ด้านหลังต้องยาวไม่เลยตีนผม ก็คือไว้ผมรองทรงนั่นเอง ด้านหน้าและกลางศีรษะให้เป็นไปตามความเหมาะสมและเรียบร้อย ส่วนนักเรียนหญิงจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ ถ้าผมยาวรวบให้เรียบร้อย

ขณะที่ นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า เรื่องนี้ขอยืนยันว่าโรงเรียนทุกแห่ง ต้องยึดปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563 โดยกระทรวงศึกษาธิการ จะส่งหนังสือแจ้งทุกโรงเรียนให้ปฏิบัติตามระเบียบใหม่นี้