ข่าวดึก 7HD

ร่าง พ.ร.บ.งบฯ ปี 64 ผ่านวาระแรกแล้ว

การอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 วงเงิน 3.3 ล้านล้านบาท วาระแรกในวันสุดท้าย แม้ว่าฝ่ายค้านจะประกาศคว่ำร่างกฎหมายฉบับนี้ แต่ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรสำหรับรัฐบาล เนื่องจากคะแนนเสียงตอนนี้เหนือน้ำไปมาก ไม่ได้ปริ่มน้ำเหมือนช่วงแรกๆ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ผลลงมติออกมาแบบผ่านฉลุยด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 273 เสียง ไม่เห็นชอบ 200 เสียง และงดออกเสียง 3 เสียง

โดยประเด็นที่ฝ่ายค้านเป็นกังวลจนไม่สามารถผ่านความเห็นชอบร่างงบประมาณฉบับนี้ได้ เป็นเพราะเห็นว่ามีช่องโหว่ส่อทุจริต จัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ไม่เตรียมรับ New Normal ที่กำลังได้รับผลกระทบรุนแรงทางเศรษฐกิจจากพิษโควิด-19 รวมถึงยังเห็นว่ารัฐบาลชี้แจงได้ไม่ชัดเจน และมีวรรคทองจาก นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ที่ให้ฉายานายกรัฐมนตรีไว้ในการอภิปรายครั้งนี้ว่า "เป็นบิดาแห่งความเหลื่อมล้ำ ผู้นำแห่งการก่อหนี้"

ขณะที่นายกรัฐมนตรี ไม่ยี่หระต่อฉายาดังกล่าว ยืนยันรัฐบาลจัดงบประมาณเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง แต่ก็มีบางช่วงที่นายกฯออกอาการน้อยใจกับการอภิปรายของ สส.พรรคก้าวไกล ในเชิงเสียดสี แต่ขอบคุณและยินดีนำข้อเสนอแนะไปปรับใช้ โดยขอฝ่ายค้านว่าอย่าดูถูกสติปัญญา อะไรที่ไม่ดีจะไม่ทำอยู่แล้ว

สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 จำนวน 72 คน จะมีกรอบเวลาศึกษา 80-90 วัน ก่อนจะส่งกลับให้สภาพิจารณาในวาระสองและสาม ช่วงเดือนกันยายนนี้ โดยประธานกรรมาธิการฯ เป็นหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งขณะนี้ยังมีชื่อว่า อุตตม สาวนายน ทำให้มีการวิเคราะห์กันว่า การปรับ ครม.อาจจะยังไม่เกิดขึ้นเร็วๆ นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง