ข่าวดึก 7HD

กระทรวงพาณิชย์บุกโคราช เตรียมดันน้อยหน่าปากช่องขึ้นทะเบียนสินค้า GI

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ลงพื้นที่เยี่ยมชมกระบวนการผลิตสินค้าในท้องถิ่นที่เตรียมขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI รายการใหม่ของจังหวัดนครราชสีมา และร่วมหารือแนวทางการส่งเสริมและผลักดันของดีในชุมชน

ซึ่งได้มีการนำเสนอ “น้อยหน่าปากช่อง” ที่สวนน้อยหน่าเพชรปากช่อง บ้านหนองตาแก้ว ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา อันเป็นผลไม้ที่มีโอกาสได้รับการขึ้นทะเบียน GI เพราะถือเป็นของดี ของเด่นของชุมชน และอัตลักษณ์โดดเด่นกว่าน้อยหน่าที่อื่น โดยมีด้วยกัน 3 สายพันธุ์คือ น้อยหน่าฝ้าย, น้อยหน่าหนัง และน้อยหน่าลูกผสม มีเนื้อเหนียว กลิ่นหอม รสชาติหวาน ซึ่งหากได้รับการขึ้นทะเบียน GI แล้ว คาดว่าจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน อีกทั้งจะเร่งหาอัตลักษณ์ทุเรียนปากช่อง ผลักดันขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI เช่นกัน

และในโอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน GI สำหรับมะขามเทศเพชรโนนไทย ของจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียน GI เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

ข่าวที่เกี่ยวข้อง