ข่าวเด็ด 7 สี

วันแรกแห่เช็กยอดเงินเยียวยา 3,000 บาท

บรรยากาศในวันแรกของการโอนเงินเยียวยาโควิด-19 จำนวน 3,000 บาท ให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์ใดๆ จากการเยียวยาจากทางภาครัฐบาล ซึ่งมีผู้ได้รับสิทธิ์ 1.14 ล้านคน และจะมีการเริ่มโอนเงินตั้งแต่วันที่ 4 - 9 กรกฎาคม นั้น

ตั้งแต่ช่วงเช้าบรรยากาศตามธนาคารกรุงไทยในหลายพื้นที่ มีประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนำบัตรไปตรวจสอบยอดเงินในบัญชีกันอย่างต่อเนื่อง แต่ปรากฏว่ามีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกบางส่วนที่ยังเข้าใจผิดคิดว่าได้รับเงิน 3,000 บาท ทุกคน และไปตรวจสอบยอดโดยไม่รู้ว่า จะให้เฉพาะคนที่ยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือใดๆ จากเงินเยียวยาโควิด-19 เท่านั้น