ข่าวภาคค่ำ

ไทยพบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม 5 คน เดินทางจากต่างประเทศทั้งหมด

วันนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 5 คน ทั้งหมดเป็นผู้เดินทางจากต่างประเทศ

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยวันนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5 คน เป็นคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ และเข้ากักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ มาจาก คูเวต 1 คน ซูดาน 3 คน และอังกฤษ 1 คน จึงมีผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 3,185 คน รักษาในโรงพยาบาล 61 คน ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมผู้เสียชีวิตสะสม 58 คน

หลังผ่อนคลายระยะที่ 5 ช่วงวันหยุดยาวนี้ กระทรวงสาธารณสุข ขอให้ผู้ประกอบการเข้มงวดควบคุมเชื้อโควิด-19 และต้องให้ลงทะเบียนเข้า-ออก ผ่านแพลตฟอร์ม ไทยชนะ ทุกครั้ง เพื่อความสะดวกต่อการสอบสวนโรค และติดตามผู้สัมผัสได้อย่างรวดเร็ว

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร เตรียมแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยว หลังได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดย บอร์ด กทม. อนุมัติ 2 โครงการ วงเงินงบประมาณ 110 ล้านบาท ได้แก่ โครงการพัฒนาวิถีชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 1 เขต 1 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 50 ล้านบาท และโครงการพัฒนา 6 กลุ่มเขต วงเงิน 60 ล้านบาท ซึ่งหากผ่านบอร์ดสภาพัฒน์ ก็คาดว่าจะเริ่มได้ก่อนสิ้นปีนี้

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืนเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. เปิดเผยว่าวันนี้มีผู้กู้ยืม กยศ. ติดต่อขอเลื่อนชำระตามที่จะครบกำหนดในวันพรุ่งนี้จำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งช่วงนี้ติดวันหยุดยาว กยศ. จึงเลื่อนวันชำระเงินกู้ยืมไปจนถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 แต่หากเลยกำหนดวันชำระเงิน ผู้กู้จะต้องเสียดอกเบื้ย ซึ่ง กยศ.ได้ลดเบี้ยปรับลง จาก 7.5 เปอร์เซ็นต์ เป็น 0.5 เปอร์เซ็นต์ สำหรับผู้กู้ที่ไม่ถูกดำเนินคดีและยังไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด โดยให้ชำระได้สิ้นสุดถึงวันที่ 31 ธันวาคม เพื่อเงินจำนวนนี้จะใช้เป็นทุนหมุนเวียนส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่รุ่นน้องต่อไป

สำหรับปี 2563 ยืนยันว่ามีวงเงินเพียงพอ และได้ปรับเพิ่มค่าครองชีพรายเดือนให้ผู้กู้ยืมทุกระดับ อีกรายละ 600 บาท ด้วย