ข่าวภาคค่ำ

สารคดีพุทธศาสนศรัทธา ตอนเทียนพรรษา

ก่อนวันเข้าพรรษา พุทธศาสนิกชนจะร่วมกันหล่อเทียนพรรษา สำหรับให้พระภิกษุและพุทธศาสนิกชนทั่วไปจุดบูชาในพระอารามตลอด ๓ เดือน พระไตรปิฎกและคัมภีร์ อรรถกถากล่าวถึง ครั้งที่พระอนุรุทธเถระถวายเทียนบูชา ได้รับอานิสงส์มากมาย รวมถึงได้เป็นผู้มีจักษุทิพย์ พุทธศาสนิกชนจึงนิยมจุดประทีปเป็นพุทธบูชามาช้านาน เทียนพรรษายังปรากฏความในตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ พรรณนาการบำเพ็ญกุศลในช่วงเข้าพรรษาว่ามีถวายเทียนพรรษา จึงเชื่อว่าพิธีถวายเทียนพรรษาในประเทศไทย น่าจะมีมาแต่ครั้งสมัยกรุงสุโขทัย