ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2563

เวลา 09.40 น. วันนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จลง ณ พระตำหนักจักรีบงกช อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ในการนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธบงกชปิยะบริบาล แล้วเสด็จไปทรงจุดเทียนเงิน เทียนทอง ธูป ที่โต๊ะเครื่องสังเวยและจุดธูปหางปักที่เครื่องสังเวย, ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งศาลเจ้าแม่สมทรง และทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งต้นไทร

ต่อจากนั้น เสด็จออกพร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2563 ในการนี้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงศีล พระสงฆ์ 10 รูปเจริญพระพุทธมนต์ ทรงจุดธูปเทียนที่ครอบทำน้ำพระพุทธมนต์ แล้วเสด็จไปทรงประเคนครอบทำน้ำพระพุทธมนต์แด่พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก เจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อย จังหวัดอุดรธานี ประธานสงฆ์ เมื่อพระสงฆ์ 10 รูปเจริญพระพุทธมนต์ จบแล้ว เสด็จไปทรงประเคนสำรับภัตตาหารถวายแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์ตามลำดับ สำรับนอกนั้น โปรดให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงประเคนถวายแด่พระสงฆ์  

โอกาสนี้ ทรงรับแจกันดอกไม้พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม และโปรดให้เชิญไปถวาย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พร้อมกันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เฝ้าถวายแจกันดอกไม้ ด้วย

เมื่อพระสงฆ์รับพระราชทานฉันภัตตาหารเสร็จ ทรงประเคนเครื่องสังฆทานและเครื่องไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก ประธานสงฆ์ถวายน้ำพระพุทธมนต์แด่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา เสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ

จากนั้น เสด็จไปทรงปล่อยกบส่วนพระองค์ลงสระน้ำหน้าหอพระ แล้วเสด็จไปยังท่าน้ำพระตำหนักจักรีบงกช ทรงปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด 9 ชนิด ซึ่งกรมประมงจัดถวาย ประกอบด้วย ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลายี่สกไทย ปลาแก้มช้ำ ปลาสร้อยขาว ปลากระแห ปลาชะโอน ปลาโพง และปลาบึก รวม 490,000 ตัว เสร็จแล้ว ทรงไถ่ชีวิตโค 1 คู่ ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี จัดถวาย เป็นเพศผู้ 1 ตัว อายุ 24 เดือน และเพศเมีย 1 ตัว อายุ 22 เดือน พันธุ์ลูกผสมอเมริกันบรามัน เพื่อพระราชทานให้กับเกษตรกร นำไปเลี้ยงดู เพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตรต่อไป

จากนั้น พระราชทานพระวโรกาสให้ ข้าราชบริพารในพระองค์ หน่วยงานผู้ถวายงานสนองพระดำริ เฝ้าถวายแจกันดอกไม้และของขวัญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2563  

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจทั้งด้านงานวิจัย วิชาการ งานพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ การสาธารณสุข ตลอดจนพัฒนาและผลิตบุคลากรทางการแพทย์ การพยาบาล วิทยาศาสตร์ และสาธารณสุข เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งและผู้ป่วยยากไร้ด้อยโอกาส โดยเสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้ง ทรงจัดตั้งโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด