ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงนำพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับพระปรีชาสามารถด้านศิลปะ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด "ศาสตร์และศิลป์..ชุบชีวินปวงประชา"

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงนำพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับพระปรีชาสามารถด้านศิลปะ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2563 ขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด "ศาสตร์และศิลป์..ชุบชีวินปวงประชา"                                              

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด