ข่าวในพระราชสำนัก

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีปิด ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมือง นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีปิด "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้ง ณ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน ถึง 4 กรกฎาคมนี้ เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคโควิด-19 โดยวันนี้ ได้แจกจ่ายอาหารพระราชทานแก่ประชาชนในอำเภอเมือง อำเภอโนนแดง และอำเภอประทาย รวม 2,326 ชุด ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 10 วัน ได้มอบอาหารพระราชทานแก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งสิ้น 22,657 ชุด

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด