สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

กทม. เสนอโครงการกระตุ้นท่องเที่ยวช่วงโควิด-19

นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ สำนักวัฒนธรรมฯ ได้ของบประมาณกว่า 400 ล้านบาท ฟื้นฟูการท่องเที่ยว หลังได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเป็นการชวนคนไทยเที่ยวเมืองไทยให้กลับมาคึกคัก

เบื้องต้น บอร์ด กทม. ได้อนุมัติงบประมาณ 110 ล้านบาท ให้ดำเนินการ 2 โครงการก่อน ได้แก่ โครงการพัฒนาวิถีชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 1 เขต 1 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 50 ล้านบาท โดยให้แต่ละเขตสำรวจแหล่งท่องเที่ยวใหม่ หรือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิม ตามบริบทของแต่ละเขต เช่น เขตภาษีเจริญ มีคลองอนุรักษ์หลายสาย ก็อาจจะฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำขึ้นมา เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชม แวะชิมอาหารริมคลอง ล่องเรือไหว้พระ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ชาวบ้านริมคลองประกอบกิจการต่อไปได้ และมีรายได้เข้ามา

ส่วนอีก 60 ล้าน จะดำเนินการ โครงการพัฒนา 6 กลุ่มเขตทั่วกรุงฯ ได้แก่ กลุ่มกรุงเทพกลาง กรุงเทพเหนือ กรุงเทพใต้ กรุงเทพตะวันออก กรุงธนเหนือ และกรุงธนใต้ ให้หมุนเวียนกันจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากแผนดังกล่าวผ่านบอร์ดสภาพัฒน์ ก็คาดว่าจะเริ่มได้ก่อนสิ้นปีนี้