อาทิตย์ติดข่าว

7 วัน 7 อย่าง : New normal ในโรงเรียน

เรื่องต่อไปเป็นบรรยากาศการเปิดเรียน ของโรงเรียนต่าง ๆ หลังหยุดยาวไปนานกว่า 4 เดือน เป็นอย่างไร ไปติดตามได้ใน 7 วัน 7 อย่าง