ข่าวภาคค่ำ

พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ ทำบุญวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา แบบ New Normal

พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ ร่วมกันทำบุญในวันอาสาฬหบูชา และถวายเทียนพรรษา เพื่อให้พระสงฆ์ได้ใช้ตลอดช่วงเข้าพรรษา แต่ปีนี้มีความแตกต่างจากทุกปีที่ผ่านมา เพราะเป็นการทำบุญแบบวิถีใหม่ของชาวพุทธ ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19

บรรยากาศการทำบุญวันอาสาฬหบูชาในกรุงเทพมหานคร ปีนี้แตกต่างไปจากทุกปี โดยไม่มีพิธีทำบุญตักบาตรรวมจุดใหญ่ ๆ แต่ในช่วงเช้าพุทธศาสนิกชนพาครอบครัวไปเข้าวัดทำบุญ ถวายสังฆทาน เทียนพรรษา และหลอดไฟ รวมถึงถวายภัตตาหารเช้า และฟังธรรมเทศนา

การทำบุญแบบ New Normal ที่วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร มีมาตรการป้องกันโรตคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ตั้งแต่คัดกรองประชาชน ก่อนเข้าวัด การลงทะเบียน และพระสงฆ์เน้นย้ำให้ประชาชนเว้นระยะห่าง พร้อมจัดจุดให้ประชาชน ถวายเทียนพรรษา และถวายสังฆทาน รอบบริเวณวัดเพื่อลดความแออัด

ต่างจังหวัดทำบุญแบบวิถีใหม่ชาวพุทธ จ.นครศรีธรรมราช
เช่นเดียวกับที่ต่างจังหวัด แม้ว่าจะมีการระบาดของโรคโควิด-19 แต่พุทธศาสนิกชนยังสืบสานประเพณีพากันไปทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และถวายเทียนพรรษา โดยทุกพื้นจะจัดกิจกรรมที่มีความแตกต่างจากทุก ๆ ปีที่ผ่านมา ซึ่งจะเน้นแบบวิถีใหม่ชาวพุทธ ที่ทุกคนจะสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างระหว่างกัน รวมทั้งการคัดกรองอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันและควบคุมโรค