ข่าวในพระราชสำนัก

หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล เสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา

วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล เสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา ณ ปูชนียสถานสำคัญ ภายในพระบรมมหาราชวัง ได้แก่ พระศรีรัตนเจดีย์ และหอศาสตราคม

จากนั้น เสด็จไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ การพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และเทศกาลเข้าพรรษา ได้ปฏิบัติสืบมาแต่โบราณ โดยการสำคัญของพระราชพิธีอย่างหนึ่ง คือ การถวายพุ่มเทียนเครื่องบูชาพระพุทธปฏิมา และพระราชาคณะ เป็นการแสดงออกถึงพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา ของพระมหากษัตริย์ไทย พระผู้ทรงเป็นเอกอัครพุทธศาสนูปถัมภก

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด