สนามข่าว 7 สี

เปิดเทอมปลอดภัย ใช้ไฟ PEA

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรม เปิดเทอม ปลอดภัย ใช้ไฟ PEA

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA จัดกิจกรรม "เปิดเทอม ปลอดภัย ใช้ไฟ PEA" ภายใต้โครงการ PEA 60 ปี ส่งมอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ 60 โรงเรียนทั่วประเทศ โดยได้ช่วยปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุด ติดตั้งชุดตัดไฟรั่ว เปลี่ยนหลอดไฟ LED จำนวน 50 หลอด สนับสนุนตู้น้ำดื่มและเครื่องกรองน้ำ

นอกจากนี้ ยังมอบเจลล้างมือ อุปกรณ์กีฬา พร้อมกับบรรยายให้ความรู้เรื่องระบบไฟฟ้ากับนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน เพื่อเตรียมพร้อมใช้ไฟฟ้าในโรงเรียนอย่างปลอดภัย