ห้องข่าวภาคเที่ยง

รายงานพิเศษ : เวียนเทียนลอดถ้ำพระแกะสลักหน้าผา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

เป็นเวลากว่า 5 ปีแล้ว ที่ช่างแกะสลัก พยายามจะเจาะ แซะ หินหน้าผา จนกลายเป็นประติมากรรมพระพุทธรูปยักษ์ หรือ พระปุษยคีรีสุวรรณภูมิ ตั้งเด่นตระหง่าน ท้าแดด ท้าลม อยู่ในอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

เจ้าอาวาสวัดบอกว่า แนวคิดนี้เกิดขึ้นหลังจากมีการขุดค้นพบศิลาจารึกชิ้นสำคัญ ที่ชี้ให้เห็นว่าที่นี่มีอารยธรรมโบราณทางพุทธศาสนา เป็นสายที่ 8 ของดินแดนชมพูทวีป นั่นก็คือสุวรรณภูมิ จึงอยากให้ชาวพุทธได้กราบไหว้ ยึดเหนี่ยวจิตใจ

ไม่ใช่แค่ความอลังการของพระพุทธรูปเท่านั้น ที่ดึงดูดสายตามองเห็นแต่ไกล ยังมีอุโมงค์หินขนาดใหญ่ ด้านหลังฐานพระ ซึ่งเจาะทะลุกันทั้ง 2 ฝั่ง เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้เดินประทักษิณเวียนรอบ ในโอกาสสำคัญ เพื่อเป็นมงคลชีวิต คนที่มาเที่ยวชม จึงกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า แสนจะเย็นตาเย็นใจเมื่อได้มาเยือน แม้จะยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์

และหากเม็ดเงินจากการกระตุ้นการท่องเที่ยวของรัฐ เริ่มต้นขึ้น เชื่อว่า จะมีผู้คนไม่น้อย อยากแวะมาสักการะพระพุทธรูปแกะสลักหินผา และถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก และได้ร่วมต่อยอดส่งเสริมพุทธศาสนา

หลักคิดสำคัญอีกอย่างของการสร้างที่นี่ คือต้องการให้ชาวพุทธ ได้ระลึกถึงพระคุณของผู้ให้กำเนิด 4 กลุ่มคือ พ่อแม่ ครูอาจารย์ ครอบครัวคนรอบข้าง รวมถึงการสืบสานพระพุทธศาสนาในดินแดนพุทธภูมิ