ข่าวภาคค่ำ

สารคดีพุทธศาสนศรัทธา ตอนผ้าอาบน้ำฝน และผ้าจำนำพรรษา

ช่วงก่อนและระหว่างพรรษา พุทธศาสนิกชนนิยมนำผ้าไปถวายแก่พระสงฆ์ ได้แก่ ผ้าอาบน้ำฝน คือผ้าสำหรับ พระภิกษุอธิษฐานไว้ใช้นุ่งอาบน้ำฝน นิยมถวายพระภิกษุ ตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๗ ไปจนถึง ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ เรียกว่า วัสสิกสาฎก อีกชนิดหนึ่งเรียกว่าผ้าจำนำพรรษา หรือวัสสาวาสิกสาฎก เป็นผ้าที่ทายกผู้มีเหตุรีบร้อน เช่น เดินทางไกลหรือเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่อาจรอถึงช่วงออกพรรษาได้ขอถวายไว้ก่อน เรียกอีกชื่อว่า อัจเจกจีวร ทรงมีพระพุทธานุญาตให้พระสงฆ์รับไว้ได้ก่อนวันปวารณาไม่เกิน ๑๐ วัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง