ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ทรงมีความเพียรในการปฏิบัติธรรมอยู่เป็นนิจ และทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของพุทธศาสนิกชน ขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ตามรอยบาทพระศาสดา ณ แดนพุทธภูมิ

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ  กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ทรงมีความเพียรในการปฏิบัติธรรมอยู่เป็นนิจ และทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของพุทธศาสนิกชน ขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด "10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ตามรอยบาทพระศาสดา ณ แดนพุทธภูมิ" วันนี้เสนอตอน "พระนวกโพธิ 44 รูป บรรพชาถวายพระกุศล"

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด