เช้านี้ที่หมอชิต

คมธรรมประจำวัน : บทเรียนจากโควิด 1

เช้านี้ที่หมอชิต - จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ทั่วโลกประสบปัญหากันทั่วหน้า กิจกรรมหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม และชีวิตคน ช่วงคมธรรมประจำวัน กับท่าน ว.วชิรเมธี วันนี้ พระอาจารย์ท่านจึงมีคติธรรมสำหรับสถานการณ์ช่วงนี้มาฝาก