เกาะกระแสออนไลน์

โลกทวิตเตอร์ผุดแฮชแท็ก #สมรสเท่าเทียม หนุนแก้กฎหมายทุกเพศแต่งงานกันได้

หลังสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับความคิดเห็น เกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่..) พ.ศ.... ที่นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล กับคณะ เป็นผู้เสนอ เพื่อแก้ไขกฎหมายให้บุคคลธรรมดาไม่ว่าจะเพศเดียวกันหรือต่างเพศ สามารถทำการหมั้นและสมรสกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งหมายถึงเมื่อบุคคลธรรมดาได้หมั้นหรือสมรสกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ก็ให้มีสิทธิและหน้าที่ระหว่างคู่สมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเรื่องต่างๆ ซึ่งเดิมกำหนดไว้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา เป็น ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรส


https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2020/07/07/5f040281c174e5.80854354.jpeg

ล่าสุดบนทวิตเตอร์ ประเด็นดังกล่าวได้ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง ชาวโซเชียลฯมีการผุดแฮชแท็ก #สมรสเท่าเทียม ขึ้นมาส่งต่อแคมเปญ จนแฮชแท็กติดเทรนด์ โดยมีการทวีตแสดงความคิดเห็นและรณรงค์ถึงความสำคัญของการแก้ไขกฎหมายในเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องเกือบ 7 แสนครั้ง


https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2020/07/07/5f04048a0e6dc5.99390890.jpg

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2020/07/07/5f040485623f12.19644621.jpg
https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2020/07/07/5f04048d054e19.01899027.jpg
 

ทั้งนี้ ประชาชนทุกคนสามารถเข้าไปตอบแบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=94 ซึ่งล่าสุดวันนี้ (7 ก.ค.63) เวลาประมาณ 11.50 น. มีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วเกือบ 40,000 คน

เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News
ขอบคุณภาพ @maicopereira / unsplash