ห้องข่าวภาคเที่ยง

เกษตรกรที่แจ้งบัญชีใหม่ จะได้รับโอนเงินเยียวยาเกษตรกรวันที่ 8 ก.ค.

นายกษาปณ์ เงินรอง รองผู้จัดการเพื่อธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า ในวันพุธที่ 8 กรกฎาคมนี้ จะโอนเงินเยียวยาเกษตรกร เพิ่มเติมให้แก่กลุ่มเกษตรกร ที่แจ้งหมายเลขบัญชีมาให้ใหม่ รวมถึงที่ผ่านการตรวจสอบทั้งสถานะและการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว ทั้งนี้ยังมีจำนวนรายชื่อที่ ธ.ก.ส. ไม่สามารถโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรได้อีก 121,394 คน

เนื่องจากเกษตรกรไม่ได้แจ้งเลขที่บัญชีรับโอนเงิน ชื่อบัญชีธนาคารไม่ตรงกับชื่อผู้ได้รับสิทธิ บัญชีถูกอายัด และ บัญชีไม่เคลื่อนไหว หากสงสัยว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มดังกล่าวให้ติดต่อธนาคาร ธ.ก.ส หรือ ตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com

ส่วนการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร งวดที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคมนั้น ธ.ก.ส.จะจ่าย ตั้งแต่วันที่ 15-22 กรกฎาคมต่อเนื่อง โดยไม่เว้นวันหยุด เพื่อให้เกษตรกรได้รับเงินโดยเร็ว ส่วนการขอคืนสิทธิ์ หรือ สละสิทธิ์มี 307 คน โดยเป็นเกษตรกรขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืช227 คน,ขึ้นทะเบียนเกษตรกรประมง 3 คน,ผู้เลี้ยงสัตว์ 66 คน และทะเบียนผู้ปลูกยาง 11 คน หากเป็นผู้ใช้บัญชี ธ.ก.ส. ทาง ธ.ก.ส.จะหักจากบัญชีธนาคาร แต่หากเป็นบัญชีธนาคารอื่น ขอให้นำเงินที่ได้รับไปคืนที่เคาน์เตอร์ ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศ