7HD ร้อนออนไลน์

บุคลากรสำคัญที่สุด สธ.สั่งเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงเหตุคนร้ายบุกเข้าไปในโรงพยาบาลภูผาม่าน จ.ขอนแก่น หวังข่มขืนพยาบาลขณะปฏิบัติหน้าที่ ว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้กำชับให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ดูแลสภาพจิตใจเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด ให้หยุดงานพักผ่อนจนกว่าจะพร้อมกลับมาปฏิบัติงาน และให้เร่งแก้ไขจุดเสี่ยงต่างๆ ขณะนี้ได้แจ้งความดำเนินคดี พร้อมส่งคลิปหลักฐานต่างๆ ให้ตำรวจใช้ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ก่อเหตุอย่างเด็ดขาด เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ซ้ำอีก

นอกจากนี้ ได้ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขทุกเขตสุขภาพ และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ทบทวนมาตรการความปลอดภัยของสถานพยาบาลต่างๆ โดยเฉพาะโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่อยู่ห่างไกล สำรวจจุดเสี่ยงและเร่งแก้ไข เพิ่มความปลอดภัย สร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง

ขณะนี้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นได้เพิ่มมาตรการความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลภูผาม่าน ดังนี้ 1.จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ชายขึ้นปฏิบัติงานในช่วงเวรดึกด้วย เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและคนไข้  2.ประสานนายอำเภอจัดทีมอาสาดูแลความปลอดภัย และประสานไปยังสถานีตำรวจจัดสายตรวจดูแลให้บ่อยขึ้น 3.ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มในจุดเสี่ยงต่างๆ 4.กำหนดเวลาเยี่ยมชัดเจน ปิดประตูเมื่อหมดเวลาเยี่ยม และติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารหน้าประตูหอผู้ป่วย

5.ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือญาติผู้ป่วยช่วยกันดูแลสอดส่องความปลอดภัยในโรงพยาบาล 6.ปรับภูมิทัศน์ให้สามารถมองเห็นโดยทั่วบริเวณโรงพยาบาล และเพิ่มไฟส่องสว่างระหว่างทางเดินและหอพักบุคลากร สำหรับแผนระยะต่อไป จะประสานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมาช่วยอยู่กับเจ้าหน้าที่ในตอนกลางคืน และเตรียมงบประมาณในการจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่ม