7HD ร้อนออนไลน์

ทำทัณฑ์บน-ปรับแพนำเที่ยว แอบล่องเข้าใกล้เขื่อนสิรินธร

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายสังวาล พรมสำลี หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย,นายณรงค์ฤทธิ์  จันทร์ทรง นายกสมาคมการค้าการท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขงและตัวแทนผู้ประกอบการแพนำเที่ยวล่องแก่งลำน้ำโดมน้อย บริเวณท้ายเขื่อนสิรินธร อ.สิรินธร ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุแพนำเที่ยวถูกน้ำปล่อยจากเขื่อนสิรินธร ซัดกระแทกแพเสียหายนักท่องเที่ยวหนีตายขึ้นจากน้ำจ้าละหวั่นเมื่อวันที่ 6 ก.ค.ที่ผ่านมา พร้อมกล่าวว่า

จุดดังกล่าวเป็นบริเวณเขตหวงห้ามลึกเข้ามามากกว่า 1 กิโลเมตรและอยู่ห่างจากประตูระบายน้ำของเขื่อนฯเพียง 500 เมตร ซึ่งจุดนี้ผู้ประกอบการแพนำเที่ยวล่องแก่งทราบดีว่า เป็นจุดร่องน้ำลึกและเป็นจุดที่แคบเมื่อมีการเดินเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้ากระแสน้ำจะไหลแรง จนนำไปสู่การมีข้อตกลงร่วมกันว่า แพนำเที่ยวต้องอยู่ห่างจากท้ายเขื่อนไปไม่น้อยกว่า 1,700 - 2,000 เมตร แต่ยังพบการฝ่าฝืน 

จึงสั่งการให้สำนักงานเจ้าท่าจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลผู้ประกอบการแพนำเที่ยวฯ เพิ่มความเข้มงวดในการเข้ามากวดขันผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืน เบื้องต้นให้ทำประวัติและทำทัณฑ์บนไว้พร้อมกับเปรียบเทียบปรับตามระเบียบการควบคุมแพนำเที่ยว หากยังพบมีเจตนาฝ่าฝืนอีกอาจต้องถอนใบอนุญาตควบคุมแพต่อไป

นอกจากนี้ ยังประสานกับเจ้าหน้าที่เขื่อนสิรินธร ให้ติดตั้งไฟเตือนเพิ่มเติมเพื่อให้นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการแพ ทราบเวลามีการเดินเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้าและใช้เป็นจุดสังเกตพร้อมกับติดตั้งกล้องตรวจจับจากระยะไกล เพื่อป้องกันผู้ประกอบการแพนำเที่ยว หรือนักท่องเที่ยวที่ชอบการผจญภัย แอบฝ่าฝืนเข้ามาในเขตหวงห้ามจนเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย

ด้านนายสังวาล พรมสำลี หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร กล่าวว่า การเดินเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้าของเขื่อนสิรินธรไม่มีการกำหนดเวลาแน่นอน เพราะต้องพิจารณาจากความมั่นคงของการจ่ายกระแสไฟฟ้าในแต่ละช่วง จึงมีข้อตกลงกับผู้ประกอบการแพนำเที่ยวไม่ให้นำแพเข้ามาใกล้ท้ายเขื่อนในระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตรและได้นำทุ่นพร้อมติดตั้งป้ายเตือนห้ามเข้าไปติดตั้งไว้ แต่ช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19  ที่จังหวัดมีการสั่งหยุดการล่องแพนำเที่ยวอาจทำให้ทุ่นและป้ายเตือนบางส่วนหายไปซึ่งจะนำทุ่นและป้ายใหม่กลับมาติดตั้งเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการฝ่าฝืนเข้าเขตหวงห้ามอีก