7HD ร้อนออนไลน์

ยอดเงินบริจาคกว่า 1.3 ล้าน ยอมรับพลาด-รีบร้อนชี้แจง

นายฌอน บูรณะหิรัญ พิธีกรนักสร้างแรงบันดาลใจ โพสต์ข้อความพร้อมคลิปภาพในเพจเฟซบุ๊กส่วนตัวกรณีเงินบริจาคช่วยเหลือการดับไฟป่า ใจความว่า เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.63 เกิดคำถามขึ้นจากเพจหนึ่งทางออนไลน์ เข้ามาเรื่องการบริจาค ณ เวลานั้นตนรู้สึกเป็นห่วง และมีเจตนาที่จะแสดงความบริสุทธิ์ใจจึงได้รีบร้อนออกมาชี้แจงทางโพสต์ในเฟซบุ๊ก ซึ่งต้องขออภัยในความไม่รอบคอบในการจัดการการบริจาคทั้งหมด ความหละหลวมในการนำเสนอข้อมูลในชุดแรกสื่อสารไปตั้งแต่ยังรวบรวมข้อมูลไม่ครบถ้วนดี วันนั้นด้วยความรีบร้อนอยากรีบสื่อสารให้เร็วที่สุดเพราะห่วงความรู้สึกเพื่อน ๆ ที่ไว้ใจและบริจาคเข้ามา จึงสื่อสารข้อมูลตัวเลขออกไปไม่ครบถ้วน

ณ เวลานั้นตนไม่ได้อยู่บ้าน และ ไม่ทันเช็กให้รอบคอบจึงรีบให้ทีมงานสรุปยอดเท่าที่มีใบเสร็จที่รวบรวมไว้และยืนยันได้  โดยได้แจ้งในเพจไปว่ายอดบริจาค 875,741.53 บาท แต่ที่จริงยอดนั้นคือยอดที่ได้ใช้ไปโดยรวมจากใบเสร็จในขณะนั้น  ภายหลังเมื่อตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนก็พบว่ามียอดที่ใช้ไปตามใบเสร็จทั้งสิ้น 991,541.36 บาท และในบัญชีนี้มีเงินเข้ามาในช่วงเวลาที่รับบริจาคทั้งสิ้น เป็นเงิน 1,338,644.01 บาท  ในทันทีที่ทราบว่ามีข้อมูลตกหล่นจึงคิดว่าควรมีหน่วยงานกลาง ที่เชื่อถือได้มาตรวจสอบในวันที่ 29 มิ.ย.63  จึงรีบยื่นจดหมายถึงหน่วยงานใน จ.เชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ให้จัดทีมเข้ามาตรวจสอบบัญชีที่รับบริจาคและบัญชีอื่น ๆ รวมทั้งใบเสร็จ

ฌอน ระบุด้วยว่า ตนได้แสดงหลักฐานทั้งหมด ต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ 2 ก.ค. 63 ที่จังหวัดเชียงใหม่ แสดงให้เห็นว่าไม่ได้นำเงินส่วนใดไปใช้เรื่องส่วนตัวเลย  ทั้งนี้ มีผู้บริจาคสามารถที่ขอเงินคืน 2 ราย ได้ดำเนินการคืนเงินแล้ว รายละ 100 และ 200 บาท รวม 300 บาท จากการที่ไม่รอบคอบ คิดไม่ถี่ถ้วนในการจัดการเงินบริจาค ตนขอน้อมรับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ และสื่อต่างๆที่ปรารถนาดี  ตนขอแสดงความรับผิดชอบโดยจะรวบรวมเงินบริจาคทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์ส่งมอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือเรื่องไฟป่าต่อไป

โดยจำนวนเงินเป็นดังนี้  ยอดบริจาค(ตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค. – 30 เม.ย.63)  โอนเข้าจำนวน 5,974 ครั้ง มีรายการโอน 167 แผ่น เป็นจำนวนเงิน 1,338,644.01 บาท  รวมกับ 1.เงินอีกส่วนที่เข้ามาในบัญชีบริษัทและบัญชีส่วนตัว โอนจำนวน 41 ครั้ง ยอดรวม 3,501.95 บาท ซึ่งสันนิษฐานว่าอาจเป็นเงินที่ผู้โอนมีเจตนาเพื่อร่วมบริจาค, 2. เงินที่เข้ามาหลังจากปิดรับบริจาค ระหว่างวันที่ 1 พ.ค.-28 มิ.ย.63 มีผู้โอนเข้ามาอีก 50 ครั้ง ยอดรวม 4,189.92 บาท,  3. เงินที่เข้ามาหลังจากปิดบริจาคหลังจากวันที่ 29 มิ.ย. - 2 ก.ค. 63 มีผู้โอนเข้ามาอีก 49 ครั้ง เป็นยอดรวม 551.85 บาท  รวมเป็นเงินหลังจากนำเลขบัญชีออกจากโพสต์รับบริจาคจำนวน 4741.77 บาท

สรุปรวมจำนวนเงินทั้งหมดที่จะส่งมอบ 1,346,887.73 บาท เมื่อได้ส่งมอบให้แก่หน่วยงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว ผมจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามรายการบัญชีของธนาคารกสิกรไทย สาขามีโชคพลาซ่า 050-8-34604-2 ธนาคารกสิกรไทย ชื่อ นาย ฌอน บูรณะหิรัญ